>

Tam, kde školy nemají k dispozici žádné prostředky nebo jen dostatečné prostředky pro malý systém, jsou solární panely placeny a vlastněny společností prospěšnou pro komunitu, která získává peníze od místní komunity a sociálně zaměřených dárců.


Školy poskytují střešní prostor pro panely a platí za veškerou elektřinu ze solárních panelů, které skutečně používají, za předem dohodnutou nízkou počáteční cenu.


Přínosová společnost Společenství vybírá příjem z prodeje elektřiny škole, rozvodné síti a vládnímu Feed-in-Tariffu a tento příjem používá k úhradě monitorování, řízení, pojištění, údržby, náhradních dílů, platí funders 5% úrok a splácí své počáteční investice v průběhu času.


Případný přebytek zisku se dělí se zúčastněnými školami. Stejně tak, pokud bude společnost Solar for Schools schopna refinancovat projekty s nižšími finančními náklady u skupin pro etické financování, může rychleji vyplácet peníze investorům, což školám zlepší zisky a výnosy. S dodatečným příjmem mohou školy investovat do dalších možností výuky a učení; to jejich škole během smluvního období přinese přidanou hodnotu.