Společnost Solar for Schools Community Benefit Society Ltd (CBS) byla založena v roce 2016 s cílem umožnit školám v Anglii a Walesu využívat solární panely, aniž by musely samy investovat, a přesto se podílet na očekávaných dlouhodobých ziscích nebo přebytku příjmů z každého solárního projektu navzdory velmi nízkým vládním dotacím.

Naše ústava je ve formě pravidel registrovaných a schválených Úřadem pro finanční chování. Jako společenství prospěšných společností jsme povinni jednat ve prospěch komunity škol, pokud jsou nainstalovány panely.

Each school with solar panels funded or partly funded by the CBS has a right to become a member of the CBS, be nominated as a director and vote at the AGM on how profits will be distributed to the schools.

The CBS funds the panels through the issue of 5-year, 5% interest bearing bonds to socially minded investors via Ethex a non-profit fundraising platform for ethical investments. The bonds will then be re-financed with long term social impact funds or banks such as Social and Sustainable Capital and Triodos Bank.

CBS je řízena mezioborovou komisí s hlubokými zkušenostmi v oblasti financování obnovitelných zdrojů energie, vzdělávání v oblasti udržitelnosti, financování vzdělávání, správy smluv, řízení škol a nakládání se sluneční energií na školách.